Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.mzoeas.zawiercie.eu

Adres artykułu: www.bip.mzoeas.zawiercie.eu/artykuly/557

Zapraszenie do składania ofert. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej, wykonywanej w ramach zadania pn Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu poprzez dobudowę hali sportowej.