Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.mzoeas.zawiercie.eu

Adres artykułu: www.bip.mzoeas.zawiercie.eu/artykuly/455

Usunięcie barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zawierciu im. Marii Dąbrowskiej poprzez wykonanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na I i II piętrze - Przetarg V