Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.mzoeas.zawiercie.eu

Adres artykułu: www.bip.mzoeas.zawiercie.eu/artykuly/1

Tłumacz dla osób niesłyszących

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu informuje, że na potrzeby osób niesłyszących lub słabo słyszących udostępnia możliwość skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego w siedzibie MZOEAS.

Skorzystanie z usługi tłumacza języka migowego jest bezpłatne i wymaga powiadomienia o tym fakcie MZOEAS 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszej siedzibie, z wyjątkiem sytuacji nagłych.

W celu powiadomienia MZOEAS o chęci skorzystania z usługi tłumacza należy złożyć wniosek zawierający informację o wybranej metodzie komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych). Wniosek można wysłać:

1. korzystając z poczty elektronicznej na adres: mzoeas@mzoeas.zawiercie.eu,
2. faksem, na nr 32 672 29 03 wew. 16,
3. listownie na adres:

  Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu
  ul. Paderewskiego 49
  42-400 Zawiercie
 
Jednocześnie przypominamy, że z MZOEAS można komunikować się następującymi metodami:

1. Załatwić sprawę przy pomocy osoby przybranej,
2. pocztą elektroniczną, adres: mzoeas@mzoeas.zawiercie.eu,
2. faksem, tel.: 32 672 29 03 wew. 16,
3. wiadomością tekstową SMS, tel.: ,
4. skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej, tel.: 32 672 29 03, 32 672 15 07.

Film o dostępie tłumacza języka migowego w budynku MZOEAS zostanie wkrótce dodany na stronę WWW.