Ogłoszenia:

Aby pobrać SIWZ lub SST należy klikn?ć na koniec danego ogłoszenia - kolor żółty to SIWZ, kolor czerwony to SST, kolor pomarańczowy to Zapytania i Odpowiedzi. Zainteresowanych oferentów prosimy o regularne odwiedziny na naszych stronach

2014
Ogłoszenie z dnia 18.09.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Dąbrowa Górnicza-Zawiercie SIWZ

Ogłoszenie z dnia 18.09.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Katowice-Zawiercie SIWZ

Ogłoszenie z dnia 12.08.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Katowice-Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 12.08.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Wolbrom-Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 12.08.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Dąbrowa Górnicza-Zawiercie SIWZ Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 01.08.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 5 (Zawiercie ul. Paderewskiego 49) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 14.07.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Remont szatni w Przedszkolu Nr 2 (Zawiercie ul. Marszałkowska 28) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 14.07.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Remont szatni w Szkole Podstawowej Nr 6 (Zawiercie ul. Wierzbowa 4) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 30.06.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 4 (Zawiercie ul. Powstańców Śląskich 18) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 30.06.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 9 (Zawiercie ul. Pilsudskiego 117) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Informacja z dnia 18.06.2014 odnosnie realizacji kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 11 (Zawiercie ul. Zarzecze 2)Ogłoszenie z dnia 11.06.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Malowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 5 (Zawiercie ul. Paderewskiego 49) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 02.06.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Dostawa i montaż placu zabaw w Przedszkolu Nr 4 (Zawiercie ul. Gałczyńskiego 5) SIWZ SST Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 02.06.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Dostawa i montaż placu zabaw w Przedszkolu Nr 5 (Zawiercie ul. Moniuszki 9) SIWZ SST Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 02.06.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Dostawa i montaż placu zabaw w Przedszkolu Nr 8 (Zawiercie ul. Wierzbowa 8) SIWZ SST Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 27.05.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola Nr 15 (Zawiercie ul. Wierzbowa 27) SIWZ SST Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 26.05.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 Euro na: Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 4 (Zawiercie ul. Gałczyńskiego 3) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 22.05.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30 000 Euro na: Remont drogi dojazdowej do SP7 (Zawiercie ul. Oświatowa 55) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 06.05.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Wymiana okien w Gimnazjum Nr 2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 22) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 05.05.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 30 000 Euro na: Remont szatni w Gimnazjum Nr 1 (Zawiercie ul. 11 Listopada 22) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 07.04.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont dachu na Przedszkolu Nr 8 (Zawiercie ul. Wierzbowa 8) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 07.04.04.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont dachu na Przedszkolu Nr 8 (Zawiercie ul. Wierzbowa 8) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 07.04.04.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont sanitariatu w Przedszkolu Nr 1 (Zawiercie ul. Paderewskiego 57) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 07.04.04.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 15 (Zawiercie ul. Wierzbowa 27) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 27.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 14 000 Euro na: Budowa zespołu obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 11 (Zawiercie ul. Zarzecze 2) SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie z dnia 26.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dostawa i montaż placu zabaw w Przedszkolu Nr 5 (Zawiercie ul. Moniuszki 9) SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 25.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 14 000 Euro na: Budowa zespołu obiektów Sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Zawiercie ul. Paderewskiego 49) SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie z dnia 24.02.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 14 000 Euro na: Zmiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku administracyjno-biurowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 (Zawiercie ul. Paderewskiego 49) SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie z dnia 29.01.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dostawa i montaż placu zabaw w Przedszkolu Nr 8 (Zawiercie ul. Wierzbowa 8) SIWZ SST Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 22.01.2014 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dostawa i montaż placu zabaw w Przedszkolu Nr 4 (Zawiercie ul. Gałczyńskiego 5) SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

2013
Ogłoszenie z dnia 06.12.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy w celu zapewnienia ochrony zdrowia pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS przed niekorzystnym wpływem warunków związanych ze ?rodowiskiem pracy w szczególności w zakresie badań wstępnych, kontrolnych, okresowych (w tym wydawanie zaświadczeń dla celów sanitarno ? epidemiologicznch i wpisy do książeczek do celów "sanepidu") oraz zapewnieniem pielęgniarskiej opieki medycznej podczas międzyszkolnych zawodów sportowych . Przewidywana liczba osób do badania: ok. 400 osób, z czego 360 nauczyciele i 40 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych ( w tym 160 osób przewidzianych do badań dla celów ?sanepidu?). Przewidywana liczba godzin opieki pielęgniarskiej: 50. SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 06.12.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dostawa 3 000 litrów oleju opałowego (do placówki obsługiwanej przez MZOE-AS w Zawierciu) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 21.10.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Katowice-Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie z dnia 09.10.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont płotu w Przedszkolu Nr 4 (Zawiercie ul. Gałczyńskiego 3) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 19.09.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wykonanie kotłowni gazowej w Przedszkolu Nr 2 (Zawiercie ul. Marszałkowska 28) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 16.09.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Katowice-Zawiercie SIWZ

Ogłoszenie z dnia 16.09.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Wolbrom-Zawiercie SIWZ

Ogłoszenie z dnia 16.09.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Dąbrowa Górnicza-Zawiercie SIWZ

Ogłoszenie z dnia 02.08.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont dachu nad salą gimnastyczną w Gimnazjum Nr 1 (Zawiercie ul. 11 Listopada 22) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 01.08.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie- Dąbrowa Górnicza -Katowice- Dąbrowa Górnicza-Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 01.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Wolbrom-Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 18.07.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont kuchni w Przedszkolu Nr5 (Zawiercie ul. Moniuszki 9) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 18.07.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wymiana okien z drewnianych na PCV w Gimnazjum Nr 3 (Zawiercie ul. Skłodowskiej 16) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 01.07.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 (Zawiercie ul. Wierzbowa 4) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 20.06.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wykonanie izolacji fundamentów budynku Gimnazjum Nr 2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 20.06.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont pomieszczenia w Przedszkolu Integracyjnym Nr 3 (Zawiercie ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 5) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 13.06.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 5 (Zawiercie ul. Paderewskiego 49) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 05.06.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej Nr 5 (Zawiercie ul. Paderewskiego 49) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 31.05.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Roboty malarskie w Przedszkolu Nr 7 (Zawiercie ul.Sienkiewicza 60) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 21.05.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Oddymianie klatek schodowych w Przedszkolu Nr 8 (Zawiercie ul. Wierzbowa 8) SIWZ Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 21.05.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Oddymianie klatek schodowych w Przedszkolu Nr 5 (Zawiercie ul. Moniuszki 9) SIWZ Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 14.05.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Malowanie korytarzy w Gimnazjum Nr 1 (Zawiercie ul. 11 Listopada 22) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 02.05.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dostawa i montaż placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 5 (Zawiercie ul. Paderewskiego 49) SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 29.04.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont dachu na bydynku Zespołu Szkół (Zawiercie ul. Filaretów 9) SIWZ SST Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 23.04.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dostawa i montaż placu zabaw w Przedszkolu Nr 2 (Zawiercie ul. Marszałkowska 28) SIWZ SST Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 05.04.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont sanitariatów w Przedszkolu Nr 2 (Zawiercie ul. Marszałkowska 28) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 21.03.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola (Zawiercie ul. Paderewskiego 57) SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 21.03.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 Euro na: Budowa zespołu obiektów sportowych: boisko do piłki ręcznej, bieżnia do biegu, stanowisko do pchnięcia kulą, boiska do piłki plażowej, przy Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu ul. M. Curie-Skłodowskiej 16 SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Wybór najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie z dnia 28.02.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont parkingu przy Szkole Podstawowej nr 6 (Zawiercie ul. Wierzbowa 4) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 26.02.2013 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta ds. finansowo-księgowych w Miejskim Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Ogłoszenie z dnia 13.02.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wymiana okien Szkole Podstawowej nr 4 (Zawiercie ul. Powstańców Śląskich 18) SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

2012
Ogłoszenie z dnia 19.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy w celu zapewnienia ochrony zdrowia pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS przed niekorzystnym wpływem warunków związanych ze ?rodowiskiem pracy w szczególności w zakresie badań wstępnych, kontrolnych, okresowych (w tym wydawanie zaświadczeń dla celów sanitarno ? epidemiologicznch i wpisy do książeczek do celów "sanepidu") oraz zapewnieniem pielęgniarskiej opieki medycznej podczas międzyszkolnych zawodów sportowych . Przewidywana liczba osób do badania: ok. 400 osób, z czego 360 nauczyciele i 40 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych ( w tym 160 osób przewidzianych do badań dla celów ?sanepidu?). Przewidywana liczba godzin opieki pielęgniarskiej: 50. SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 05.12.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dostawa 9 500 litrów oleju opałowego (do placówek obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 15.10.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Roboty brukarskie przy Przedszkolu Nr 8 (Zawiercie ul. Wierzbowa 8) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 15.10.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont płotu przy Przedszkolu Nr 2 (Zawiercie ul. Marszałkowska 28) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 09.10.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Roboty brukarskie przy Szkole Podstawowej Nr 6 (Zawiercie ul. Wierzbowa 4) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 10.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Roboty brukarskie na Przedszkolu Nr 15 (Zawiercie ul. Wierzbowa 27) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 03.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Katowice-Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 03.08.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Wolbrom-Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 25.07.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wykonanie instalacji hydrantowej w Żłobku (Zawiercie ul. Marszałkowska 28C) SIWZ SST Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 27.06.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 27.06.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Oddymianie klatek schodowych w Przedszkolu nr 4 (Zawiercie ul. Gałczyńskiego 3) SIWZ Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 27.06.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wymiana okien w Przedszkolu Nr 1 (Zawiercie ul. Paderewskiego 57) SIWZ SST Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 06.06.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14 000 Euro na Budowę kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Zawierciu ul. Wierzbowa 4 SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 24.05.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont szatni przy sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 (Zawiercie ul. 11 Listopada 22) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 24.05.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej Nr 8 (Zawiercie ul. Wojska Polskiego 55) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 16.05.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont ogrodzenia Przedszkola Nr 1 (Zawiercie ul. Paderewskiego 57) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 16.05.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4(Zawiercie ul. Powstańców Ślaskich 18) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 16.05.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont sanitariatów w Przedszkolu Nr 2 (Zawiercie ul. Marszałkowska 28) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 16.05.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont sanitariatów w Przedszkolu Nr 6 (Zawiercie ul. Sienkiewicza 32) SIWZ Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 18.04.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Malowanie korytarzy w Gimnazjum Nr 2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 18.04.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont sali gimnastyczej w Szkole Podstawowej Nr 7 (Zawiercie ul. Oświatowa 55) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 18.04.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont dachu na budynku Gimnazjum Nr 3 (Zawiercie ul. Skłodowska 16) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 05.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont sali gimnastyczej w Szkole Podstawowej Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117) SIWZ Informacja z otwarcia ofert-strona 1 Informacja z otwarcia ofert-strona 2

Ogłoszenie z dnia 05.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont sali gimnastyczej w Szkole Podstawowej Nr 5 (Zawiercie ul. Paderewskiego 49) SIWZ Informacja z otwarcia ofert-strona 1 Informacja z otwarcia ofert-strona 2

Ogłoszenie z dnia 05.03.2012 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont sanitariatów W Zespole Szkół (Gim. i SP13) (Zawiercie ul. Filaretów 9) SIWZ Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 27.02.2012 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta ds. funduszu socjalnego w Miejskim Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu

2011
Ogłoszenie z dnia 28.12.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy w celu zapewnienia ochrony zdrowia pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS przed niekorzystnym wpływem warunków zwi?zanych ze ?rodowiskiem pracy w szczególno?ci w zakresie badań wstępnych, kontrolnych, okresowych (w tym wydawanie za?wiadczeń dla celów sanitarno ? epidemiologicznch i wpisy do książeczek do celów "sanepidu") oraz zapewnieniem pielęgniarskiej opieki medycznej podczas międzyszkolnych zawodów sportowych . Przewidywana liczba osób do badania: 400 osób, z czego 360 nauczyciele i 40 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych ( w tym 160 osób przewidzianych do badań dla celów ?sanepidu?). Przewidywana liczba godzin opieki pielęgniarskiej: 50. SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 08.11.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dostawa 12 000 litrów oleju opałowego (do placówek obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 28.09.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4 (Zawiercie ul. Powstańców Śląskich 18) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 22.09.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Nadbudowa istniejących boksów magazynowych z przeznaczeniem na budynek gospodarczy (Zawiercie-Kromołów ul. Filaretów 9) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 28.07.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Katowice-Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 21.07.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wymiana drzwi zwykłych na drzwi przeciwpożarowe w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 11.07.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont schodów w Przedszkolu Nr 4 (Zawiercie ul. Gałczyńskiego 3) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 28.06.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej Nr 11 (Zawiercie ul. Zarzecze 2) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 28.06.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wykonanie instalacji hydrantowej w Przedszkolu Nr 4 (Zawiercie ul. Gałczyńskiego 3) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 27.06.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont schodów w Przedszkolu Nr 4 (Zawiercie ul. Gałczyńskiego 3) SIWZ Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie z dnia 22.06.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 1 (Zawiercie ul. Paderewskiego 57) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 20.06.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 (Zawiercie ul. Wierzbowa 4) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 20.06.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 (Zawiercie ul. Zarzecze 2) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 15.06.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 (Zawiercie ul. Powstańców Śląskich 18) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 10.06.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont dachu na budynku Przedszkola Nr 6 (Zawiercie ul. Sienkiewicza 32) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 03.06.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 7 (Zawiercie ul. Oświatowa 55) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 01.06.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Malowanie korytarzy w Gimnazjum Nr 3 (Zawiercie ul. Skłodowska 16) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 23.05.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 16.05.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont dachu na budynku Gimnazjum Nr 1 (Zawiercie ul. 11 Listopada 22) SIWZ Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 08.04.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 15 (Zawiercie ul. Wierzbowa 27) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 05.04.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dostawa i montaż placu zabaw w Przedszkolu Nr 3 (Zawiercie ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 5A) SIWZ Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 28.03.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymo wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dostawa druków do placówek obsługiwanych przez MZOE-AS Zawiercie SIWZ Zestawienie Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 25.03.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Montaż gazowego podgrzewacza pojemnościowego wody w Przedszkolu Nr 2 (Zawiercie ul. Marszałkowska 28) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 23.03.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 14 000 Euro na: realizację swiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS SIWZ Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie z dnia 31.01.2011 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont daszków nad wejściem do Przedszkola Nr 15 w Zawierciu (ul. Wierzbowa 27) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 11.01.2011 - Zaproszenie do składania ofert na drobne prace budowlane

2010
Ogłoszenie z dnia 20.12.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Katowice-Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 14.12.2010 - Zaproszenie do składania ofert na odśnieżanie dachu

Ogłoszenie z dnia 10.12.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy w celu zapewnienia ochrony zdrowia pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS przed niekorzystnym wpływem warunków zwi?zanych ze ?rodowiskiem pracy w szczególno?ci w zakresie badań wstępnych, kontrolnych, okresowych (w tym wydawanie za?wiadczeń dla celów sanitarno ? epidemiologicznch i wpisy do książeczek do celów "sanepidu") oraz zapewnieniem pielęgniarskiej opieki medycznej podczas międzyszkolnych zawodów sportowych . Przewidywana liczba osób do badania: 400 osób, z czego 360 nauczyciele i 40 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych ( w tym 160 osób przewidzianych do badań dla celów ?sanepidu?). Przewidywana liczba godzin opieki pielęgniarskiej: 50. SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 08.12.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymo wartosci poniżej 14 000 Euro na: dostawę opału do placówek obsługiwanych przez MZOE-AS Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 08.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 14 000 Euro na: wywóz nieczystości stałych z placówek obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu SIWZ Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 08.11.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 14 000 Euro na: realizację swiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS SIWZ Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 20.10.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Remont dachu i kominów w Gimnazjum nr 1 w Zawierciu (ul. 11 Listopada 22) i w Gimnazjum nr 3 w Zawierciu (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 16) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 05.10.2010 - Zaproszenie do składania ofert na wymianę gazowego podgrzewacza wody w Szkole Podstawowej nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117)-ogłoszenie drugie

Ogłoszenie z dnia 30.09.2010 - Zaproszenie do składania ofert na wymianę gazowego podgrzewacza wody w Szkole Podstawowej nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117)

Ogłoszenie z dnia 25.08.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: remont pomieszczenia magazynu żywności w Gimnazjum nr 2 w Zawierciu(ul.Niedziałkowskiego 21) SIWZ Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie z dnia 13.08.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: wymiana drzwi w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawierciu(ul.Wierzbowa 6) SIWZ Informacja z otwarcia ofert Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie z dnia 02.08.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych na trasie Zawiercie-Katowice-Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie z dnia 02.08.2010 - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 14 000 Euro na: Zmniejszenie zużycia energii cieplnej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 5 w Zawierciu (ul. Paderewskiego 49 42-400 Zawiercie) SIWZ SST Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty


Ogłoszenie z dnia 26.07.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: remont dachu w Zespole Szkół w Zawierciu-Kromołów (ul.Filaretów 9) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 05.07.2010 - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: dostawa mebli dla Żłobka Miejskiego w Zawierciu (ul.Marszałkowska 28C) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 05.07.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: remont dachu w Szkole Podstawowej nr 6 w Zawierciu (ul.Wierzbowa 4) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 01.07.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: remont sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3 w Zawierciu (ul.Skłodowskiej16) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 28.06.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 14 000 Euro na: Zmniejszenie zużycia energii cieplnej w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 5 w Zawierciu (ul. Paderewskiego 49 42-400 Zawiercie) SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Unieważnienie przetargu

Ogłoszenie z dnia 23.06.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: dostawa mebli dla Żłobka Miejskiego w Zawierciu (ul.Marszałkowska 28C) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 16.06.2010 - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: remont schodów w Szkole Podstawowej nr 9 w Zawierciu (ul.Piłsudskiego 117) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 11.06.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymo wartosci poniżej 14 000 Euro na: montaż spryskiwacza w Gimanzjum nr 1 w Zawierciu (ul.11 Listopada 22) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 31.05.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: remont schodów w Szkole Podstawowej nr 9 w Zawierciu (ul.Piłsudskiego 117)(przetarg unieważniony) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 20.05.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 14 000 Euro na: adaptację pomieszczeń dla Żłobka Miejskiego (ul. Marszałkowska 28C 42-400 Zawiercie SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 06.05.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: wywóz nieczysto?ci stałych z placówek obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu SIWZ Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 22.04.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymo wartosci poniżej 14 000 Euro na: Dostawa druków do placówek obsługiwanych przez MZOE-AS Zawiercie SIWZ Zestawienie Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 13.04.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 14 000 Euro na: wywóz nieczysto?ci stałych z placówek obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu (przetarg unieważniony) SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie z dnia 05.03.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach placówek obsługiwanych przez MZOE-AS Zawiercie SIWZ Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 23.02.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonymo wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Przedszkola Nr 1 w Zawierciu (ul.Paderewskiego 57) SIWZ SST Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 23.02.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 14 000 Euro na: dostawa i ?wiadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do placówek obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu SIWZ Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 15.02.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci powyżej 14 000 Euro na: realizację swiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS SIWZ Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 29.01.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: dostawa laptopów dla Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16) SIWZ Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 29.01.2010 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: Wykonanie projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego w Zawierciu (ul. Marszałkowska 28) SIWZ Zapytania i odpowiedzi Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie z dnia 15.01.2010 - Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie drobnych robót budowlanych

Ogłoszenie z dnia 14.01.2010 - Zaproszenie do składania ofert na od?nieżanie dachu NIEAKTUALNE2009
Ogłoszenie z dnia 21.12.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartosci poniżej 14 000 Euro na: dostawę opału do placówek obsługiwanych przez MZOE-AS Zawiercie SIWZ

Ogłoszenie z dnia 21.12.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy w celu zapewnienia ochrony zdrowia pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS przed niekorzystnym wpływem warunków zwi?zanych ze ?rodowiskiem pracy w szczególno?ci w zakresie badań wstępnych, kontrolnych, okresowych (w tym wydawanie za?wiadczeń dla celów sanitarno ? epidemiologicznch i wpisy do ksi?żeczek do celów ?sanepidu?) oraz zapewnieniem pielęgniarskiej opieki medycznej podczas międzyszkolnych zawodów sportowych . Przewidywana liczba osób do badania: 400 osób, z czego 360 nauczyciele i 40 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych ( w tym 160 osób przewidzianych do badań dla celów ?sanepidu?). Przewidywana liczba godzin opieki pielęgniarskiej: 50. SIWZ

Ogłoszenie z dnia 18.12.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę 60 000 litrów oleju lekkiego niskosiarkowego o parametrach: -lepko?ć kinematyczna nie wyższa niż 6,00 mm2/s, -temperatura zapłonu nie niższa 56 0C, -zawarto?ć siarki nie wyższa niż 0,10 %, -warto?ć opałowa nie niższa niż 42 600 kJ/kg

Ogłoszenie z dnia 10.12.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (powyżej 14 000 EURO) na: dostawę 60 000 litrów oleju lekkiego niskosiarkowego o parametrach: -lepko?ć kinematyczna nie wyższa niż 7,00 mm2/s, -temperatura zapłonu nie niższa 56 0C, -zawarto?ć siarki nie wyższa niż 0,10 %, -warto?ć opałowa nie niższa niż 41 500 kJ/kg (wg słownika CPV: 09.13.50.00-4) SIWZ Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 27.07.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont pomieszczeń zaplecza dla kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 7 w Zawierciu (ul. O?wiatowa 55 42-400 Zawiercie)

Ogłoszenie z dnia 23.07.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Budowę kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu ul. O?wiatowa 55)

Ogłoszenie z dnia 20.07.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont pomieszczeń w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 (ul. Zarzecze 2) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 13.07.2009 - Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na: Przebudowa strefy wej?ciowej do Przedszkola nr 6 w Zawierciu (ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie)

Ogłoszenie z dnia 13.07.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Obniżenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu (ul. 11 Listopada 22 42-400 Zawiercie)

Ogłoszenie z dnia 13.07.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu ul. O?wiatowa 55)

Ogłoszenie z dnia 06.07.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 14 000 Euro na: Remont pomieszczeń zaplecza dla kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 7 w Zawierciu (ul. O?wiatowa 55 42-400 Zawiercie) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 01.07.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont bloku żywienia w Przedszkolu Nr 8 w Zawierciu (ul. Wierzbowa 6)

Ogłoszenie z dnia 26.06.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa strefy wej?ciowej do Przedszkola nr 6 w Zawierciu (ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie)

Ogłoszenie z dnia 24.06.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: na Obniżenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu (ul. 11 Listopada 22 42-400 Zawiercie)

Ogłoszenie z dnia 23.06.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont bloku żywienia w Przedszkolu Nr 15 w Zawierciu (ul. Wierzbowa 27)

Ogłoszenie z dnia 23.06.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont sanitariatów w Zespole Szkół w Zawierciu-Kromołowie (ul. Filaretów 9)

Ogłoszenie z dnia 23.06.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont elewacji budynku Przedszkola Nr 1 w Zawierciu (ul.Paderewskiego 57) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 15.06.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont bloku żywienia w Przedszkolu Nr 8 w Zawierciu (ul. Wierzbowa 6) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 10.06.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont pomieszczeń i wej?cia w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 8 w Zawierciu (Zawiercie ul. Wojska Polskiego 55)

Ogłoszenie z dnia 10.06.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont pomieszczeń w Żłobku Miejskim w Zawierciu (Zawiercie ul. Marszałkowska 28c)

Ogłoszenie z dnia 09.06.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont bloku żywienia w Przedszkolu Nr15 w Zawierciu (ul. Wierzbowa 27) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 08.06.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 14 000 Euro na Budowę kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Zawierciu ul. O?wiatowa 55 SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 29.05.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 14 000 Euro na Obniżenie zużycia energii cieplnej przy eksploatacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu (ul. 11 Listopada 22 42-400 Zawiercie) SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 28.05.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont sanitariatów w Zespole Szkół w Zawierciu-Kromołowie (ul. Filaretów 9) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 25.05.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 14 000 Euro na przebudowę strefy wej?ciowej w Przedszkolu nr 6 w Zawierciu (ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 22.05.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : realizację ?wiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS

Ogłoszenie z dnia 15.05.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont pomieszczeń i wej?cia w Żłobku Miejskim w Zawierciu (Zawiercie ul. Marszałkowska 28c) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 15.05.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont pomieszczeń i wej?cia w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 8 w Zawierciu (Zawiercie ul. Wojska Polskiego 55) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 22.04.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Na modernizację o?wietlenia w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 22.04.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Na remont dachów w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 22.04.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Na remont parkietów w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 07.04.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Na remont parkietów w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 07.04.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Na remont dachów w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 30.03.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Wymianę stolarki okiennej w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 24.03.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: na modernizację o?wietlenia w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 10.03.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: na wymianę stolarki okiennej w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 10.03.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 14 000 Euro na remont parkietów w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 04.03.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: realizację ?wiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS

Ogłoszenie z dnia 02.03.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 14 000 Euro na remont dachów w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 24.02.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 14 000 Euro na modernizację o?wietlenia w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 23.02.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 14 000 Euro na: realizację ?wiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS SIWZ

Ogłoszenie z dnia 10.02.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: dostawę opału do placówek obsługiwanych przez MZOE-AS Zawiercie SIWZ Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 10.02.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 14 000 Euro na wymianę stolarki okiennej w placówkach obsługiwanych przez MZOE-AS w Zawierciu SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 23.01.2009 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Malowanie pomieszczeń w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 w Zawierciu (Zawiercie ul. Zarzecze 2)

Ogłoszenie z dnia 20.01.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Malowanie pomieszczeń w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 w Zawierciu (Zawiercie ul. Zarzecze 2) SIWZ

2008Ogłoszenie z dnia 08.12.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy w celu zapewnienia ochrony zdrowia pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS przed niekorzystnym wpływem warunków zwi?zanych ze ?rodowiskiem pracy w szczególno?ci w zakresie badań wstępnych, kontrolnych, okresowych (w tym wydawanie za?wiadczeń dla celów sanitarno ? epidemiologicznch i wpisy do ksi?żeczek do celów ?sanepidu?) oraz zapewnieniem pielęgniarskiej opieki medycznej podczas międzyszkolnych zawodów sportowych . Przewidywana liczba osób do badania: 400 osób, z czego 360 nauczyciele i 40 pracowników administracji i obsługi zatrudnionych ( w tym 160 osób przewidzianych do badań dla celów ?sanepidu?). Przewidywana liczba godzin opieki pielęgniarskiej: 50. SIWZ

Ogłoszenie z dnia 04.11.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym) na na wynajem pomieszczeń o powierzchni 8 m2 w budynku Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu ul. M.C.Skłodowskiej 16

Ogłoszenie z dnia 20.10.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : wymianę stolarki okiennej w: Gimnazjum Nr 2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21)

Ogłoszenie z dnia 09.10.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : dostawę 60 000 litrów oleju lekkiego niskosiarkowego do placówek obsługiwanych przez MZOE-AS Zawiercie

Ogłoszenie z dnia 29.09.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę 60 000 litrów oleju lekkiego niskosiarkowego o parametrach: -lepko?ć kinematyczna nie wyższa niż 7,00 mm2/s, -temperatura zapłonu nie niższa 56 0C, -zawarto?ć siarki nie wyższa niż 0,10 %, -warto?ć opałowa nie niższa niż 41 500 kJ/kg

Ogłoszenie z dnia 18.09.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : dostawę opału do placówek obsługiwanych przez MZOE-AS Zawiercie

Ogłoszenie z dnia 17.09.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (powyżej 14 000 EURO) na: dostawę 60 000 litrów oleju lekkiego niskosiarkowego o parametrach: -lepko?ć kinematyczna nie wyższa niż 7,00 mm2/s, -temperatura zapłonu nie niższa 56 0C, -zawarto?ć siarki nie wyższa niż 0,10 %, -warto?ć opałowa nie niższa niż 41 500 kJ/kg (wg słownika CPV: 23.12.21.00) SIWZ Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 12.09.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę stolarki okiennej w: Gimnazjum Nr 2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 01.09.2008 - Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na: sprzedaż auta osobowego FORD Transit ZASADY PRZETARGU

Ogłoszenie z dnia 01.09.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: dostawę 60 000 litrów oleju lekkiego niskosiarkowego o parametrach: -lepko?ć kinematyczna nie wyższa niż 7,00 mm2/s, -temperatura zapłonu nie niższa 56 0C, -zawarto?ć siarki nie wyższa niż 0,10 %, -warto?ć opałowa nie niższa niż 41 500 kJ/kg (wg słownika CPV: 23.12.21.00) SIWZ Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 01.09.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: dostawę opału do placówek obsługiwanych przez MZOE-AS Zawiercie SIWZ

Ogłoszenie z dnia 07.08.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu ul. Powstańców ?l?skich 18 (program - Moje Boisko- Orlik 2012 )

Ogłoszenie z dnia 01.08.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont pomieszczenia sanitarnego w Żłobku Miejskim w Zawierciu (ul. Marszałkowska 28c)

Ogłoszenie z dnia 29.07.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 8 w Zawierciu ul. Wierzbowa 6

Ogłoszenie z dnia 24.07.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont pomieszczenia sanitarnego w Żłobku Miejskim w Zawierciu (ul. Marszałkowska 28c) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 22.07.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu ul. Powstańców ?l?skich 18 (program - Moje Boisko- Orlik 2012 )

Ogłoszenie z dnia 16.07.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont sanitariatów i wymiana okien w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 8 w Zawierciu ul. Wojska Polskiego 55

Ogłoszenie z dnia 11.07.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Malowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 7 w Zawierciu ul. Sienkiewicza 60

Ogłoszenie z dnia 11.07.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont ?cianek działowych w Miejskiej szkole Podstawowej nr 6 w Zawierciu ul. Wierzbowa 4

Ogłoszenie z dnia 11.07.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont dachu i bloku żywienia w Przedszkolu nr 15 w Zawierciu ul. Wierzbowa 27

Ogłoszenie z dnia 11.07.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Ubezpieczenie maj?tkowe placówek obsługiwanych przez MZOE-AS Zawiercie

Ogłoszenie z dnia 10.07.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont dachu i bloku żywienia w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 11 w Zawierciu ul. Zarzecze 2

Ogłoszenie z dnia 10.07.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu ul. Powstańców ?l?skich 18 (program - Moje Boisko- Orlik 2012 )

Ogłoszenie z dnia 03.07.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : remont sanitariatów w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zawierciu ul. Piłsudskiego 117

Ogłoszenie z dnia 03.07.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : remont bloku żywienia w budynku Przedszkola Nr 4 w Zawierciu ul. Gałczyńskiego 3

Ogłoszenie z dnia 03.07.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : remont saniatariatów w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawierciu ul. Paderewskiego 49

Ogłoszenie z dnia 03.07.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22

Ogłoszenie z dnia 30.06.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont sanitariatów i wymianę okien w Miejskiej szkole Podstawowej Nr 8 (Zawiercie ul. Wojska Polskiego 55) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 30.06.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 w Zawierciu ul. Marszałkowska 28

Ogłoszenie z dnia 26.06.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont ?cianek działowych w Miejskiej szkole Podstawowej Nr 6 (Zawiercie ul. Wierzbowa 4) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 26.06.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: remont dachu i bloku żywienia w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zawierciu ul. Zarzecze 2

Ogłoszenie z dnia 23.06.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: ubezpieczenie maj?tkowe placówek obsługiwanych przez MZOE-AS Zawiercie SIWZ Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 18.06.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: budowa kompleksu sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu ul. Powstańców ?l?skich 18 (program - Moje Boisko- Orlik 2012 ) SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 18.06.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont bloku żywienia w budynku Przedszkola nr 4 w Zawierciu (Zawiercie ul. Gałczyńskiego 3)

Ogłoszenie z dnia 17.06.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Malowanie pomieszczeń w Przedszkolu Nr 7 (Zawiercie ul. Sienkiewicza 60) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 17.06.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont bloku żywienia i dachu w Przedszkolu Nr 15 (Zawiercie ul. Wierzbowa27) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 17.06.2008 - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 EURO na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 8 w Zawierciu ul. Wierzbowa 6 SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 16.06.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : remont sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22

Ogłoszenie z dnia 12.06.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont sanitariatów i pomieszczeń w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 12.06.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:remont sanitariatów w budynku Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 5 w Zawierciu ul. Paderewskiego 49

Ogłoszenie z dnia 12.06.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22

Ogłoszenie z dnia 09.06.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 w Zawierciu ul. Marszałkowska 28

Ogłoszenie z dnia 03.06.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Kupno samochodu osobowo-dostawczego dla Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 02.06.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 EURO na remont dachu i bloku żywienia w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zawierciu ul. Zarzecze 2 SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 27.05.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: remont sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22

Ogłoszenie z dnia 26.05.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Kupno samochodu osobowo-dostawczego dla Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 23.05.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 EURO na remont bloku żywienia w budynku Przedszkola Nr 4 w Zawierciu ul. Gałczyńskiego 3 SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 14.05.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 EURO na remont sanitariatów w budynku Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 5 w Zawierciu ul. Paderewskiego 49 SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 08.05.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 EURO na remont sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22 SIWZ SST Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 06.05.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 EURO na remont sanitariatów w budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22 SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 30.04.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 EURO na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 8 w Zawierciu ul. Wierzbowa 6 SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 25.04.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 EURO na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 2 w Zawierciu ul. Marszałkowska 28 SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 25.04.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 14 000 Euro na: Kupno samochodu osobowo-dostawczego dla Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Zawierciu SIWZ Zapytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 09.04.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na wymianę stolarki okiennej w: Gimnazjum Nr 1 (Zawiercie ul. 11 Listopada 22) Gimnazjum Nr 2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21) Gimnazjum Nr 3 (Zawiercie ul. M. C. Skłodowskiej 16) Szkoła Podstawowa Nr 4 (Zawiercie ul. Powstańców ?l?skich 18) Szkoła Podstawowa Nr 6 (Zawiercie ul. Wierzbowa 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 (Zawiercie ul. O?wiatowa 55) Szkoła Podstawowa Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117)

Ogłoszenie z dnia 25.03.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont sanitariatów w Przedszkolu Nr 1 (Zawiercie ul. Paderewskiego 57)

Ogłoszenie z dnia 19.03.2008 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : realizację ?wiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS

Ogłoszenie z dnia 18.03.2008 - Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko referenta ds. księgowo?ci budżetowej w Miejskim Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 17.03.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: na Wymianę stolarki okiennej w: Gimnazjum Nr 1 (Zawiercie ul. 11 Listopada 22) Gimnazjum Nr 2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21) Gimnazjum Nr 3 (Zawiercie ul. M. C. Skłodowskiej 16) Szkoła Podstawowa Nr 4 (Zawiercie ul. Powstańców ?l?skich 18) Szkoła Podstawowa Nr 6 (Zawiercie ul. Wierzbowa 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 (Zawiercie ul. O?wiatowa 55) Szkoła Podstawowa Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117)

Ogłoszenie z dnia 10.03.2008 - Ogłoszenie o li?cie kandydatów spełniaj?cych wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta ds. księgowo?ci budżetowej w Miejskim Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 04.03.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: realizację ?wiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS

Ogłoszenie z dnia 28.02.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont sanitariatów w Przedszkolu Nr 1 (Zawiercie ul. Paderewskiego 57 SIWZ

Ogłoszenie z dnia 19.02.2008 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta ds. księgowo?ci budżetowej w Miejskim Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 12.02.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 14 000 Euro na: realizację ?wiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS SIWZ

Ogłoszenie z dnia 08.02.2008 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 14 000 EURO na Wymianę stolarki okiennej w: Gimnazjum Nr 1 (Zawiercie ul. 11 Listopada 22) Gimnazjum Nr 2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21) Gimnazjum Nr 3 (Zawiercie ul. M. C. Skłodowskiej 16) Szkoła Podstawowa Nr 4 (Zawiercie ul. Powstańców ?l?skich 18) Szkoła Podstawowa Nr 6 (Zawiercie ul. Wierzbowa 4) Szkoła Podstawowa Nr 7 (Zawiercie ul. O?wiatowa 55) Szkoła Podstawowa Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117) SIWZ SST

2007


Ogłoszenie z dnia 13.12.2007 - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy w celu zapewnienia ochrony zdrowia pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS przed niekorzystnym wpływem warunków zwi?zanych ze ?rodowiskiem pracy w szczególno?ci w zakresie badań wstępnych, kontrolnych, okresowych (w tym wydawanie za?wiadczeń dla celów sanitarno ? epidemiologicznch i wpisy do ksi?żeczek do celów ?sanepidu?) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 14.09.2007 - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu (Zawiercie ul. Powatańców ?laskich 18) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 12.09.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: dostawę 60 000 litrów oleju lekkiego niskosiarkowego o parametrach: -lepko?ć kinematyczna nie wyższa niż 7,00 mm2/s, -temperatura zapłonu nie niższa 56 0C, -zawarto?ć siarki nie wyższa niż 0,20 %, -warto?ć opałowa nie niższa niż 41 500 kJ/kg (wg słownika CPV: 23.12.21.00) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 12.09.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: -dostawę 40 Mg koksu grubego o warto?ci opałowej min. 27000 KJ/kg i zawarto?ci siarki do 0,8% (wg CPV ? grupa 10100000-4) - dostawę 15 Mg węgla orzech1 gat.1 o warto?ci opałowej min. 27000 KJ/kg i zawarto?ci siarki do 0,8% (wg CPV ? grupa 10300000-6) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 05.09.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zawierciu (Zawiercie ul. Powatańców ?laskich 18) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 03.07.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont łazienek i tarasu w Przedszkolu Nr 15 (Zawiercie ul. Wierzbowa 27)

Ogłoszenie z dnia 03.07.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 7 (Zawiercie ul. O?wiatowa 55)

Ogłoszenie z dnia 03.07.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół (Zawiercie-Kromołow ul. Filaretów 9)

Ogłoszenie z dnia 03.07.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont parkietu w Przedszkolu Nr 2 (Zawiercie ul. Marszałkowska 28)

Ogłoszenie z dnia 03.07.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21)

Ogłoszenie z dnia 28.06.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117)

Ogłoszenie z dnia 27.06.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 14 000 Euro na: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Zawierciu (Zawiercie ul. Sienkiewicza 60) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 20.06.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 5 (Zawiercie ul. Paderewskiego 49) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 20.06.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 14 000 Euro na: -ubezpieczenie budynków i mienia ( gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola i żłobek podległe Gminie Zawiercie ) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 08.06.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 5 w Zawierciu (Zawiercie ul. Moniuszki 9) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 06.06.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont łazienek i tarasu w Przedszkolu Nr 15 (Zawiercie ul. Wierzbowa 27) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 06.06.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont parkietu w Przedszkolu Nr 2 (Zawiercie ul. Marszałkowska 28) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 06.06.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont bloku żywieniowego w Zespole Szkół (Zawiercie-Kromołow ul. Filaretów 9) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 06.06.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 7 (Zawiercie ul. O?wiatowa 55) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 05.06.2007 - Ogłoszenie o wynikach konkursu na stanowisko referenta ds. księgowo?ci budżetowej w Miejskim Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 05.06.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 05.06.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 5 (Zawiercie ul. Paderewskiego 49) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 28.05.2007 - Ogłoszenie o li?cie kandydatów spełniaj?cych wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta ds. księgowo?ci budżetowej w Miejskim Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 28.05.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 25.05.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 60 000 Euro na: Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w Zawierciu (Zawiercie ul. Marszałkowska 28c) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 25.05.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 60 000 Euro na: Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 7 w Zawierciu (Zawiercie ul. Sienkiewicza 60) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 10.05.2007 - Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta ds. księgowo?ci budżetowej w Miejskim Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 09.05.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Wywóz nieczysto?ci stałych ( z placówek obsługiwanych przez MZOE-AS)

Ogłoszenie z dnia 20.03.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Wywóz nieczysto?ci stałych ( z placówek obsługiwanych przez MZOE-AS) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 15.03.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : realizację ?wiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS

Ogłoszenie z dnia 13.03.2007 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 6 (Zawiercie ul. Sienkiewicza 32 ), w Gimnazjum Nr 2(Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21) i w Gimnazjum Nr3 (Zawiercie ul. Marii Curie-Skłodowskiej 16

Ogłoszenie z dnia 15.02.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 6 (Zawiercie ul. Sienkiewicza 32 ), w Gimnazjum Nr2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21) i w Gimnazjum Nr3 (Zawiercie ul. Marii Curie-Skłodowskiej 16 SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 09.02.2007 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 60 000 Euro na: realizację ?wiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS SIWZ

Ogłoszenie z dnia 05.02.2007 - Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonanie PT wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 7 w Zawierciu Pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie z dnia 18.01.2007 - Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na wykonywanie drobnych prac budowlanych w 2007 roku

2006Ogłoszenie z dnia 28.12.2006 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 6 (Zawiercie ul. Sienkiewicza 32 ), Przedszkole Nr 8 (Zawiercie ul. M.C. Wierzbowa 6 )

Ogłoszenie z dnia 28.12.2006 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy w celu zapewnienia ochrony zdrowia pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS przed niekorzystnym wpływem warunków zwi?zanych ze ?rodowiskiem pracy w szczególno?ci w zakresie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych

Ogłoszenie z dnia 28.12.2006 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : - dostawa 675 kg podchlorynu wapnia do uzdatniania wody basenowej (tabletki) - dostawę 600 kg pH - Minus w płynie - dostawę 500 kg płynnego flokulanta do filtrów żwirowych - dostawę 20 kg podchlorynu wapnia ( granulat ) - dostawę 14 kpl. płynów pomiarowych do urz?dzenia kontrolnego HTH - dostawę 750 szt. tabletek DPD1 do pomiaru chloru wolnego - dostawę 100 szt. tabletek do pomiaru PH Wspólny słownik zamówień CPV: 24.00.00.00-4, 24.10.00.00-5.

Ogłoszenie z dnia 06.12.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 6 (Zawiercie ul. Sienkiewicza 32 ), Przedszkole Nr 8 (Zawiercie ul. M.C. Wierzbowa 6 ) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 29.11.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy w celu zapewnienia ochrony zdrowia pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS przed niekorzystnym wpływem warunków zwi?zanych ze ?rodowiskiem pracy w szczególno?ci w zakresie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych SIWZ

Ogłoszenie z dnia 22.11.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: - dostawa 675 kg podchlorynu wapnia do uzdatniania wody basenowej (tabletki) - dostawę 600 kg pH - Minus w płynie - dostawę 500 kg płynnego flokulanta do filtrów żwirowych - dostawę 20 kg podchlorynu wapnia ( granulat ) - dostawę 14 kpl. płynów pomiarowych do urz?dzenia kontrolnego HTH - dostawę 750 szt. tabletek DPD1 do pomiaru chloru wolnego - dostawę 100 szt. tabletek do pomiaru PH Wspólny słownik zamówień CPV: 24.00.00.00-4, 24.10.00.00-5. SIWZ

Ogłoszenie z dnia 06.11.2006 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21 ), Gimnazjum Nr 3 (Zawiercie ul. M.C. Skłodowskiej 16 )

Ogłoszenie z dnia 17.10.2006 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : dostawę 60 000 litrów oleju lekkiego niskosiarkowego o parametrach: -lepko?ć kinematyczna nie wyższa niż 7,00 mm2/s, -temperatura zapłonu nie niższa 56 0C, -zawarto?ć siarki nie wyższa niż 0,20 %, -warto?ć opałowa nie niższa niż 41 500 kJ/kg

Ogłoszenie z dnia 17.10.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2 (Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21 ), Gimnazjum Nr 3 (Zawiercie ul. M.C. Skłodowskiej 16 ) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 05.10.2006 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : -dostawę 40 Mg koksu grubego o warto?ci opałowej min. 27000 KJ/kg i zawarto?ci siarki do 0,8% (wg CPV ? grupa 10100000-4) - dostawę 15 Mg węgla orzech1 gat.1 o warto?ci opałowej min. 27000 KJ/kg i zawarto?ci siarki do 0,8% (wg CPV ? grupa 10300000-6)

Ogłoszenie z dnia 22.09.2006 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117).

Ogłoszenie z dnia 25.08.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym) na na wynajem pomieszczeń o powierzchni 14 m2 na krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 25.08.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: -dostawę 40 Mg koksu grubego o warto?ci opałowej min. 27000 KJ/kg i zawarto?ci siarki do 0,8% (wg CPV ? grupa 10100000-4) - dostawę 15 Mg węgla orzech1 gat.1 o warto?ci opałowej min. 27000 KJ/kg i zawarto?ci siarki do 0,8% (wg CPV ? grupa 10300000-6) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 25.08.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: dostawę 60 000 litrów oleju lekkiego niskosiarkowego o parametrach: -lepko?ć kinematyczna nie wyższa niż 7,00 mm2/s, -temperatura zapłonu nie niższa 56 0C, -zawarto?ć siarki nie wyższa niż 0,20 %, -warto?ć opałowa nie niższa niż 41 500 kJ/kg (wg słownika CPV: 23.12.21.00) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 07.08.2006 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawierciu-Kromołowie (Zawiercie ul. Fialretów 9).

Ogłoszenie z dnia 07.08.2006 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Termomodernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 11 (Zawiercie ul. Zarzecze 2).

Ogłoszenie z dnia 18.07.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżejżej 60 000 Euro na: Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 9.(Zawiercie ul.Piłsudskiego 117) SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 05.07.2006 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Ubezpieczenie budynków i mienia (gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola i żłobek podległe Gminie Zawiercie)

Ogłoszenie z dnia 04.07.2006 - Ogłoszenie o zawarciu umowy na : Remont podłogi korytarzu w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117).

Ogłoszenie z dnia 28.06.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zawierciu-Kromołowie (Zawiercie ul. Fialretów 9). SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 28.06.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Termomodernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 11 (Zawiercie ul. Zarzecze 2). SIWZ SST

Ogłoszenie z dnia 14.06.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont podłogi korytarzu w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117). SIWZ

Ogłoszenie z dnia 14.06.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Ubezpieczenie budynków i mienia (gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola i żłobek podległe Gminie Zawiercie) SIWZ

Ogłoszenie z dnia 24.05.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont klatki schodowej w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 4 (Zawiercie ul. Powstańców ?l?skich 18),

Ogłoszenie z dnia 24.05.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont podłogi korytarzu w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 (Zawiercie ul. Piłsudskiego 117).

Ogłoszenie z dnia 24.05.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont dachu na budynku: Przedszkola nr 2 (Zawiercie ul. Marszałkowska 28), Przedszkola nr 5 (Zawiercie ul. Moniuszki 9), Przedszkola nr 8 (Zawiercie ul. Wierzbowa 6).,

Ogłoszenie z dnia 12.05.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 6 ( Zawiercie ul. Wierzbowa 4 ),

Ogłoszenie z dnia 05.05.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont dachu na budynku Gimnazjum Nr 3 ( Zawiercie ul. M.C.Skłodowskiej 16 ),

Ogłoszenie z dnia 05.05.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 ( Zawiercie ul. Gałczyńskiego 3 ),

Ogłoszenie z dnia 05.04.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2 ( Zawiercie ul. Niedziałkowskiego 21 ), w Gimnazjum Nr 3 ( Zawiercie ul. M.C.Skłodowskiej 16 ), w Przedszkolu Nr 15 (Zawiercie ul. Wierzbowa 27)

Ogłoszenie z dnia 21.02.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym) na na wynajem pomieszczeń o powierzchni 75 m2 na krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 17.02.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 60 000 Euro na: Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Zawierciu-Kromołowie

Ogłoszenie z dnia 17.02.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 60 000 Euro na: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 31.01.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 60 000 Euro na: realizację ?wiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS

Ogłoszenie z dnia 23.01.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Dostawa ?rodków czysto?ci dla placówek obsługiwanych przez MZOEAS

Ogłoszenie z dnia 11.01.2006 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont sanitariatów w Gimnazjum nr 1 w Zawierciu ul. 11 Listopada 22

2005

Ogłoszenie z dnia 29.11.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: wykonywanie usług z zakresu medycyny pracy w celu zapewnienia ochrony zdrowia pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS przed niekorzystnym wpływem warunków zwi?zanych ze ?rodowiskiem pracy w szczególno?ci w zakresie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych

Ogłoszenie z dnia 29.11.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym) na na wynajem pomieszczeń o powierzchni 75 m2 na krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 14.11.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: - dostawa 675 kg podchlorynu wapnia do uzdatniania wody basenowej (tabletki) - dostawę 600 kg pH - Minus w płynie - dostawę 500 kg płynnego flokulanta do filtrów żwirowych - dostawę 20 kg podchlorynu wapnia ( granulat ) - dostawę 14 kpl. płynów pomiarowych do urz?dzenia kontrolnego HTH - dostawę 750 szt. tabletek DPD1 do pomiaru chloru wolnego - dostawę 100 szt. tabletek do pomiaru PH Wspólny słownik zamówień CPV: 24.00.00.00-4, 24.10.00.00-5.

Ogłoszenie z dnia 10.11.2005 - Ogłoszenie regulaminu konkursu: "Zachwycam się każdym kwiatem, drzewem, motylem..."

Ogłoszenie z dnia 30.09.2005 - Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym (pisemnym) na na wynajem pomieszczeń o powierzchni 75 m2 na krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 15.09.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (pisemnym) na na wynajem pomieszczeń o powierzchni 75 m2 na krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu

Ogłoszenie z dnia 01.09.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: dostawę 60 000 litrów oleju lekkiego niskosiarkowego o parametrach: -lepko?ć kinematyczna nie wyższa niż 7,00 mm2/s, -temperatura zapłonu nie niższa 56 0C, -zawarto?ć siarki nie wyższa niż 0,20 %, -warto?ć opałowa nie niższa niż 41 500 kJ/kg (wg słownika CPV: 23.12.21.00)

Ogłoszenie z dnia 01.09.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: -dostawę 40 Mg koksu grubego o warto?ci opałowej min. 27000 KJ/kg i zawarto?ci siarki do 0,8% (wg CPV - grupa 10100000-4) - dostawę 15 Mg węgla orzech1 gat.1 o warto?ci opałowej min. 27000 KJ/kg i zawarto?ci siarki do 0,8% (wg CPV - grupa 10300000-6)

Ogłoszenie z dnia 21.07.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 60 000 Euro na: realizację ?wiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS

Ogłoszenie z dnia 30.06.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Nr 2 w Zawierciu ul. Marszałkowska 28

Ogłoszenie z dnia 30.06.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont elewacji i wymiana okien w Przedszkolu Nr 3 w Zawierciu ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 5

Ogłoszenie z dnia 14.06.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont podłogi w korytarzu budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zawierciu ul. Piłsudskiego 117 - II przetarg

Ogłoszenie z dnia 14.06.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont pomieszczeń w budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zawierciu ul. Paderewskiego 49

Ogłoszenie z dnia 10.06.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont dachu w Zespole Szkół (Zawiercie ul. Filaretów 9)

Ogłoszenie z dnia 10.06.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont bloku żywieniowego w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 8 w Zawierciu ul. Wojska Polskiego 55

Ogłoszenie z dnia 06.06.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Wymiana okien w budynku Przedszkola Nr 15 w Zawierciu ul. Wierzbowa 27

Ogłoszenie z dnia 06.06.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Ubezpieczenie budynków i mienia (gimnazja, szkoły podstawowe, przedszkola i żłobek podległe Gminie Zawiercie)

Ogłoszenie z dnia 03.06.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont dachu budynku Gimnazjum Nr 3 w Zawierciu ul. M.C.Skłodowskiej 16

Ogłoszenie z dnia 30.05.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont podłogi w korytarzu budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zawierciu ul. Piłsudskiego 117

Ogłoszenie z dnia 20.05.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Remont budynku Przedszkola Nr 1 w Zawierciu ul. Paderewskiego 57

Ogłoszenie z dnia 19.05.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Termomodernizację budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 (remont elewacji) w Zawierciu ul. Wierzbowa 4

Ogłoszenie z dnia 29.04.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: Termomodernizację budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zawierciu ul. Wierzbowa 4

Ogłoszenie z dnia 29.03.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci poniżej 60 000 Euro na: realizację ?wiadczeń rzeczowych w formie talonów dla pracowników placówek obsługiwanych przez MZOE-AS

Ogłoszenie z dnia 19.01.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 60 000 Euro na: Termomodernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zawierciu (nowa czę?ć) ul. Powstańców ?l?skich 18

Ogłoszenie z dnia 19.01.2005 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o warto?ci powyżej 60 000 Euro na: Termomodernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zawierciu ul. O?wiatowa 55

<

POWRÓT